همه چی داره

همه چي داره

صلوات : بهترين هديه از طرف خداوند برای انسان است.
صلوات : تحفه‌ای از بهشت است.

صلوات : روح را جلا می‌دهد.
صلوات : عطری است كه دهان انسان را خوشبو می‌كند.
صلوات : نوری در بهشت است.
صلوات : نور پل صراط است.
صلوات : شفيع انسان است.
صلوات : ذكر الهی است.
صلوات : موجب كمال نماز می‌شود.
صلوات : موجب كمال دعا و استجابت آن می‌شود.
صلوات : موجب تقرب انسان است.
صلوات : رمز ديدن پيامبر در خواب است.
صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است.
صلوات : انيس انسان در عالم برزخ و قيامت است.
صلوات : جواز عبور انسان به بهشت است.
صلوات : انسان را در سه عالم بيمه میكند.
صلوات : از جانب خداوند رحمت است و از سوی فرشتگان پاك كردن گناهان و از طرف مردم دعا است.
صلوات : برترين عمل در روز قيامت است.
صلوات : سنگين‌ترين چيزي است كه در قيامت بر ميزان عرضه می‌شود.
صلوات : محبوب‌ترين عمل است.
صلوات : آتش جهنم را خاموش میكند.
صلوات : زينت نماز است.
صلوات : گناهان را از بين می برد.
صلوات : فقر و نفاق را از بين می‌برد.
صلوات : بهترين داروی معنوی است.

با ذكر صلوات ، غم و اندوه و حزن را از خود دور كنيد.
با ذكر صلوات ، نوری در بهشت برای خود بيافرينيد.
با ذكر صلوات ، گناهان خود را پاك و تولدی ديگر برای خود بوجود آوريد.
با ذكر صلوات ، پاداش هفتاد و دو شهيد را برای خود ثبت كنيد.
با ذكر صلوات ، ده حسنه برای خود ثبت كنيد
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۰ اردیبهشت۱۳۸۶ساعت 18:45  توسط مهران  |